Veletrh sportu

Kategorie : AKTUALITY Přidáno: 2022-04-26 14:31:59


Veletrh sportu

V sobotu 23. 4. 2022 hostilo sportovně-relaxační centrum Esmarin premierový ročník Veletrhu sportu – akci organizovanou klubem Badminton Mníšek pod Brdy, z.s. – předsedkyní Terezou Kudrnovou. Celkem bylo přítomných 5 klubů – Badminton Mníšek pod Brdy, z.s., Tenisová akademie Esmarin, OK Dobříš (pozn. redaktora: orientační klub), BiosFit, z.s. a SK SPB, z.s. (pozn. redaktora: Sportuj pod Brdy).

Akci v 8:50 zahájila Tereza Kudrnová, která přivítala všechny přítomné. Následovala slova starostky města Magdaleny Davis, která ocenila aktivitu sportovních klubů ve městě. „Přesně taková akce městu chyběla,“ řekla mimo jiné Davis.

V hale byl připraven program pro děti od 9 do 16h v podobě stanovišť jednotlivých klubů. Hned na začátku každé dítě dostalo brumíka, flašku vody a kartičku, kam jim trenéři na jednotlivých stanovištích zapisovali výkony či kreslili obrázek za splnění úkolu.

Děti si mohly vyzkoušet atletiku, aerobik, orientační běh a badminton. Tenis byl z kapacitních důvodů umístěn do vedlejší haly. První, kdo si vyzkoušel jednotlivé sporty, byl klučík z Hořovic, který s námi strávil téměř celé dopoledne a ke stanovištím se několikrát vracel.

Na badmintonovém stanovišti byla připravena síť na hraní a soutěž v podobě trefování vyznačeného pole. V prostoru s atletikou děti probíhaly slalom na čas a házely šipkami. BiosFit své stanoviště rozdělil na více částí – děti si mohly vyzkoušet balanční desku, závodily ve skákání v pytlích, skákaly do dálky a „blbly“ s balónky. Orientační běžci připravily ukázku miniorienťáku v hale s měřením na SI čipy. V přilehlém sídlišti si děti vyzkoušely „městský sprint“ na speciálně připravené mapce s názvem ESMARIN 1:2000. Ukázka a trénink tenisu se uskutečnil v tenisové hale.

V sále číslo jedna, vedle recepce Esmarinu, mohli dospělí navštívit besedy se zajímavými lokálními hosty – dětským klinickým psychologem, fyzioterapeutkami a předsedou atletického klubu.

Akci navštívilo více než 50 dětí a proběhly dvě besedy. První ročník se zdařil! Po celou dobu panovala uvolněná atmosféra a všichni, kteří dorazili, si akci užili.  Dokonce je již domluvený druhý ročník.

Na závěr bych chtěla jmenovitě poděkovat všem partnerům akce:

Starostce Magdaleně Davis patří dík za důvěru, kterou v nás vložila a osobní záštitu akce. Městu Mníšek pod Brdy za poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů akce. Tiskárně Mníšek, panu Havlíkovi, za vytisknutí všech materiálů. Restauraci Lískovka, Pepovi Maxovi, za obědy pro přednášející a organizátory. Sportovně-relaxačnímu centru Esmarin, Markétě a Petrovi Šulcovým, za pronájem prostorů. Sportovní firmě Victor, Petře Jägerové, za zapůjčení raket pro badmintonisty a darování cen do soutěže. Poslední poděkování patří Vyšší odborné škole publicistiky za zapůjčení techniky na natáčení. Po celou dobu s námi byl na místě přítomen štáb složen ze studentů školy.

Poslední poděkování patří jednotlivým klubům: Badminton Mníšek pod Brdy, z.s., Tenisová akademie Esmarin, OK Dobříš, BiosFit, z.s. a SK SPB, z.s. a vedoucím besed: Lubošovi Hudcovi, Miroslavě Engelové, Hance Šurkovské a Tomášovi Vodičkovi za skvěle odvedenou práci a vytvoření krásné atmosféry.

 

Děkuji všem a těším se na další ročník.

Za Badminton Mníšek pod Brdy, z.s.,

Tereza Kudrnová