INFORMACE


Badminton v Mníšku pod Brdy funguje od srpna 2018. První akcí byl srpnový kemp pro děti, který měl 4 účastníky. Do června 2021 byly tréninky pod záštitou závodního oddílu Sokol Radotín-Meteor Praha. 18.6.2022 se mníšečtí badmintonisté odpojili a vznikl samostatný klub Badminton Mníšek pod Brdy, z.s., který se pravidelně 3x týdně věnuje trénování dětí a mládeže ve sportovně-relaxačním centru Esmarin. Hlavním cílem klubu je vyvolat v dětech pozitivní vztah ke sportu jako takovému. Sport má přínos pro zdraví a kondici, rozvíjí sociální život – přátelství, společné zážitky, učí práci ve skupině, akceptování druhých, podporuje řešení problémů a rozvoj myšlení. Probouzí v dětech zdravou sebedůvěru a touhu po dosažení cílů, jak ve sportovním, tak následně i soukromém životě. Dalším cílem spolku je správně naučit badminton. Snažíme se stále zkvalitňovat trenéry, kteří mají možnost jezdit na různé semináře, či školení, pořádané Českým badmintonovým svazem. O našich trenérech si můžete přečíst ZDE.ZPĚT